Scroll to Content

In opdracht van Tekstbureau Meierijstad, maakte Pixelfood deze promo animatie.
Hierin wordt kort en bondig de ‘T-Box’ oplossing van softwarebedrijf Acconet uitgelegd.
Deze animatie is een mooi voorbeeld van de combinatie van 2d en 3d animatie. Dit wordt ook wel
‘isometrische’ animatie genoemd en is erg geschikt voor explainer- en infographic animaties.