Scroll to Content

Voor de introductie van de Boels QSHE mascotte, maakte Pixelfood
een animatie waarin ‘Hans’ tot leven werd gebracht en zichzelf introduceert.
Omdat de animatie in 13 talen nodig was,
is er bewust gekozen om de informatie als tekst in beeld te zetten. 
Door geluidseffecten te gebruiken wordt toch de suggestie gewekt
dat het verhaal door Hans wordt verteld.
Martijn Konings was verantwoordelijk voor concept en art directie